Sedmi broj našeg magazina  “Trznica danas”  dostupan je i u digitalnom obliku, možete ga pročitati ovdje .