VLASNIČKA STRUKTURA

Grad Osijek 79,4%
Općina Čepin 7,05%
Općina Erdut 5,85%
Općina Ernestinovo 2,75%
Općina Antunovac 2,44%
Općina Vladislavci 1,36%
Općina Vuka 0,74%
Općina Semeljci 0,41%