U vezi novonastale situacije i Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih događanja od 19. ožujka 2020. godine obustavlja se rad u trajanju od 30 dana u djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri).

Tržnice (zatvoreni i otvoreni dio) i ribarnice, kao i prodavaonice u okviru tržnica koje prodaju prehranu i higijenske artikle, poljoprivredne ljekarne, pekarnice i kiosci za prodaju tiskovina kao i pružanje ugostiteljskih usluga pripreme i dostave hrane izuzeti su od obustave rada uz primjenu mjera iz točke IV. Odluke:

  • osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve i istaknuti jasne upute o tome na svim ulazima u prodavaonicu;

  • svu rasutu robu prodavati zapakirano;

  • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora;

  • osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti;

  • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika i kupaca uz poštivanje stroge mjere socijalnog distanciranja (izbjegavanje bliskog osobnog kontakta od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1 metra u na otvorenom prostoru) i na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni i socijalnog distanciranja;

  • redovito provjetravati prostore

  •  

te obavljaju rad prema uobičajenom radnom vremenu za svaku pojedinu lokaciju tržnica na malo.

Zakupnike poslovnih prostora i prodajnih mjesta kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti obavještavamo da njihova prava i obveze na temelju sklopljenih ugovora miruju dok god se primjenjuje ova mjera i za mjesec travanj 2020. godine, a u slučaju produljenja trajanja navedene mjere i dalje, neće dobiti račune za zakupninu.

Zakupnicima obrtničkih prodajnih mjesta (kioska, štandova i klupa) kojima rezervacija istječe 31. ožujka 2020. godine, a zabranjen im je rad, važenje rezervacija pomiče se do isteka razdoblja u kojem se djelatnost ne može održavati. Nakon što prestane zabrana rada, zakupnici imaju mogućnost nastaviti s radom u preostalom vremenu rezervacije odnosno, ukoliko to ne žele, pisanim putem (e-mailom, poštom preporučeno) obavijestiti Tržnicu d.o.o. Osijek o raskidu ugovora.

Zakupnicima obrtničkih mjesta – kioska kojima je dozvoljen rad bit će, prije isteka važenja ugovora, putem e-maila, ponuđeno obnavljanje ugovora (rezervacija) za narednih godinu dana, uz važeće uvjete u pogledu cijene iz Pravilnika te obvezu podmirivanja dospjelih dugovanja na temelju dosadašnjeg zakupnog odnosa.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Službi komercijale telefonski na broj 031 213-330 ili e-mailom na adresu tajnistvo@trznica.hr.

D i r e k t o r

mr.sc. Igor Medić

Osijek, 19. ožujka 2020. godine