U vezi novonastale situacije i prihvaćenim preporukama Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije i Gradonačelnika Grada Osijeka o mjerama suzbijanja koronavirusa, obustavljen je rad Sajma automobila od 15. ožujka 2020. godine i dalje.

S obzirom na izvršene uplate rezervacija za tržna mjesta i klupe, obavještavamo zakupnike da se važenje rezervacija pomiče za razdoblje u kojem se djelatnost Sajma automobila ne održava, a nakon što prestane zabrana rada Sajma, zakupnici imaju mogućnost nastaviti s radom u preostalom vremenu rezervacije odnosno, ukoliko to ne žele, pisanim putem (e-mailom, poštom preporučeno) obavijestiti Tržnicu d.o.o. Osijek o raskidu ugovora i povratu novčanih sredstava za neiskorišteni dio uplaćene rezervacije.

Nadalje, zakupnicima kojima je, sukladno ugovoru, izdan račun za mjesečnu tržnu naknadu (paušal), bit će putem knjižnog odobrenja, umanjen za tri neodržana sajma u mjesecu ožujku 2020. godine.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Službi komercijale telefonski na broj 031 213-330 ili e-mailom na adresu tajnistvo@trznica.hr.

D i r e k t o r

mr.sc. Igor Medić